FANDOM


Utöver vad som finns i grundregelboken och codexarna finns dessa addendum.

Sieze Initiative Edit

Vid lyckat Seize Initiative får motståndaren 1 VP.

Map control Edit

Den spelare som håller flest objektiv vid slutet av striden får 1 VP.

Friendly Mulligan Edit

1 gång per slag får man lägga tillbaka alla Mission Objective-kort och dra lika många nya ifrån den högen (efter att de gamla blandats in).

Modified D3 Edit

I alla Mission Objective kort där man kan få D3 VP görs det enligt följande tabell. Detta gäller såklart D3+3 VP också.

D6 VP
1 eller lägre* 1
2-5 2
6 eller högre** 3

*Om spelaren har 2-4 VP mer än motståndaren modifieras D6 slaget med -1. Om spelaren har 5 VP eller mer än motståndaren modifieras D6 slaget med -2.

**Om spelaren har 2-4 VP mindre än motståndaren modifieras D6 slaget med +1. Om spelaren har 5 VP eller mindre än motståndaren modifieras D6 slaget med +2.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.